Przejdź do treści

Weekendowe spotkania terapeutyczne skierowane do ofiar przemocy i ich rodzin. – Terminy 2018!!!

  • przez

Spotkania będą miały formę rekolekcji – warsztatów dla rodzin ofiar przemocy i wypadków komunikacyjnych oraz innych wypadków losowych. Spotkanie pomoże uczestnikom przejść drogę od poczucia bezsilności, bólu i beznadziei do możliwości odnalezienia uzdrowienia z tego, co tak bardzo a czasem długo boli.    Pomoże odkryć nową rzeczywistość, nową pamięć o osobie, która zginęła a dla siebie nową perspektywę życia .  Zapraszamy w szczególności wszystkie osoby, które straciły swoich bliskich oraz ofiary przemocy i ich rodziny. 

 Terminy spotkań:

19 – 21 listopad 2018

23 – 25 listopad 2018

Zapisy prowadzi sekretariat Stowarzyszenia „Przejście” pod nr tel. 146781448

Spotkania rozpoczną się w dniu przyjazdu o godz. 17:00 i skończą się o 13 w dniu wyjazdu.

Spotkania są współfinansowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Skip to content