Przejdź do treści

Spotkania będą miały formę rekolekcji – warsztatów dla rodzin ofiar przemocy i wypadków komunikacyjnych oraz innych wypadków losowych. Spotkanie pomoże uczestnikom przejść drogę od poczucia bezsilności, bólu i beznadziei do możliwości odnalezienia uzdrowienia z tego, co tak bardzo a czasem długo boli.    Pomoże odkryć nową rzeczywistość, nową pamięć o osobie, która zginęła a dla siebie nową perspektywę życia .  Zapraszamy w szczególności wszystkie osoby, które straciły swoich bliskich oraz ofiary przemocy i ich rodzin

Serdecznie zapraszamy na weekendowe spotkania terapeutyczne – rekolekcje dla rodzin ofiar
wypadków komunikacyjnych, które odbędą się w następujących terminach:
– 17-19.11.2023 r. (dla wszystkich zainteresowanych)
– 24-26.11.2023 r. (dla osób, które nie brały wcześniej udziału w spotkaniach)
Spotkania poprowadzi ks. dr Jerzy Smoleń, psychoterapeuta.
Miejsce spotkań – Hotel Zabawa w Zabawie.
Koszt spotkania wynosi (w zależności od wybranej opcji pobytu):
– 100 zł/osoba – opcja: noclegi + wyżywienie;
– 50 zł/osoba – opcja: wyżywienie bez noclegów.
Zapisy prowadzi sekretariat Stowarzyszenia „Przejście” pod nr tel. 146781448, Email:
stowarzyszenie@przejscie.com, zbigniew.ppt@gmail.com
Warunkiem zapisu na spotkanie jest uiszczenie wpłaty w wysokości 50 zł lub 100 zł w zależności od
opcji pobytowej. Wpłata nie podlega zwrotowi.
Dane do wpłaty:
Przejście – Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Wypadków i Katastrof Komunikacyjnych oraz Przemocy,
ul. bł. Karoliny Kózkówny 69, 33-133 Zabawa
Nr Konta Bankowego: 41203000451110000002705570
Skip to content