Przejdź do treści

Kaplica Męczenników i Ofiar Przemocy

W Sanktuarium Bł. Karoliny Kózkówny w Zabawie 20 listopada 2004 r. w 90. rocznicę męczeńskiej śmierci bł. Karoliny Kózkówny została poświęcona przez J. E. Ks. Bpa Wiktora Skworca kaplica Męczenników XX wieku i Ofiar Przemocy.Zbieranie są informacje na temat młodych ludzi (do 33 roku życia), którzy w bestialski sposób zostali zamordowani. Zgłoszone nazwiska przez rodzinę lub przyjaciół zostaną umieszczone na specjalnych tablicach pamiątkowych, a historia życia i śmierci zapisana w księdze pamiątkowej. Prosimy o przesłanie najlepiej pocztą elektroniczną historii życia i okoliczności śmierci zamordowanej osoby oraz jeśli to możliwe jakiegoś zdjęcia.Celem tej inicjatywy jest ocalenie od zapomnienia młodych ludzi, których życie w sposób brutalny zostało przerwane. Jest to także szansa dla pogrążonych w bólu rodzin i przyjaciół, aby przebywając na szlaku męczeństwa i w sanktuarium, gdzie pod głównym ołtarzem znajduje się sarkofag Błogosławionej, próbowali doszukać się sensu śmierci, która przezwyciężona przez zmartwychwstałego Chrystusa prowadzi do nieśmiertelności. To właśnie tutaj znajduje się czytelne świadectwo, że ostatecznie i tak zwycięża życie nad śmiercią i miłość nad nienawiścią. Kaplica Męczenników XX i XXXI wieku i Ofiar Przemocy stwarza okazję do zjednoczenia ludzi, których łączy wspólne cierpienie. To właśnie tutaj będą mogli pod krzyżem Chrystusa pozostawić kamień bólu i rozpaczy, aby zdobyć się na przebaczenie, a poprzez modlitwę odnajdywać ukojenie i uzdrowienie, które może dać sam Bóg. Perspektywicznie pragniemy na takie spotkania zapraszać specjalistów, którzy pomagaliby tym osobom na nowo odnaleźć sens życia i wskazać na możliwości zaangażowania się w służbie drugiemu człowiekowi. Jeśli będzie to możliwe pragniemy proponować rodzicom, którzy stracili syna czy córkę adopcję człowieka zagrożonego np. przez środowisko – dzieci będące w domu dziecka, rodzinach patologicznych, osoby uwikłane w różnego rodzaju uzależnienia, lub adopcję dziecka nienarodzonego. Mamy nadzieję, że z tej kaplicy będzie płynąć nieustanne wołanie przeciw przemocy i nietolerancji oraz o większy szacunek dla życia i wartości, które decydują o jego wielkości i ostatecznym powołaniu.  Wszyscy posiadający informacje o zamordowanych młodych ludziach są proszeni o kontakt ze Stowarzyszaniem Przejście lub Sanktuarium Bł. Karoliny w Zabawie.

Skip to content