Przejdź do treści

Pomoc prawna i psychologiczna

Stowarzyszenie "Przejście" organizuje cykliczne warsztaty terapeutyczne skierowane do ofiar wypadków i ich rodzin.
Indywidualne konsultacje psychologiczne oraz prawne są możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z sekretariatem stowarzyszenia.

Kontakt

Ul. bł. Karoliny Kózkówny 69, 33-133 Zabawa
Tel. 14 678 14 48  (poniedziałek – sobota od 10 -16)
http://www.przejscie.com

Skip to content