Przejdź do treści

Walne Zebranie Stowarzyszenie Przejście – 28.06.2018

  • przez

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Wypadków i Katastrof Komunikacyjnych oraz Przemocy „Przejście” z siedzibą w Zabawie, wpisany do KRS przez Sąd Rej. dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000340292, działając na podstawie § 20 Statutu Stowarzyszenia zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na dzień 28.06.2018, godz. 13.00 w siedzibie Stowarzyszenia: ul. bł. Karoliny 69, 33-133 Zabawa.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie i uchwalenie porządku obrad
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Wybór zarządu Stowarzyszenia po upływie kadencji na podstawie § 18 pkt.1 Statutu Stowarzyszenia
  4. Podjęcie uchwały o realizacji przez członków stowarzyszenia zgodnie z § 12 pkt 1.1 Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są regularnie opłacać składki
  5. Wolne wnioski

W przypadku braku kworum w I terminie drugi termin Walnego Zgromadzenia to 28.06.2013 o godz. 14.00 w siedzibie Stowarzyszenia.

Wiceprezes Stowarzyszenia „Przejście”

  1. Zbigniew Szostak
Skip to content