Przejdź do treści

O Centrum Leczenia Traumy w Zabawie

W Małopolsce, w Zabawie k/ Tarnowa, dzięki staraniom wielu osób związanych z tym miejscem, realizowany jest projekt pilotażowy pomocy psychologicznej dla ofiar wypadków drogowych z całej Polski. Warto zaznaczyć, że już od w wielu lat w tym miejscu realizowana jest pomoc i wsparcie ofiarom wypadków. Teraz we współpracy z Ministerstwem Zdrowia będzie to pomoc prowadzona w sposób bardziej usystematyzowany, regularny przy zewnętrznym finansowaniu dającym możliwość pomocy psychologicznej ofiarom wypadków z całego kraju. Mowa tu nie tylko o ofiarach bezpośrednich, ale także wszystkich tych, którzy cierpią w wyniku wypadków i potrzebują pomocy: rodziny ofiar, rodziny ofiar śmiertelnych, służby ratownicze, sprawcy oraz ich rodziny. To kolejny krok do tego, aby kiedyś w tym miejscu stanął ośrodek, o który tak długo zabiegają organizatorzy – Centrum Leczenia Traumy Powypadkowej. Projekt i założenia takiego kompleksowego Centrum już dawno są gotowe, a centrum ma być systemową odpowiedzią na potrzeby pomocy powypadkowej w Polsce obejmując rehabilitację fizyczną, pomoc psychologiczną, obszar edukacji, naukowy i socjalny pomagający w adaptacji osób z niepełnosprawnościami.

Pomoc ofiarom wypadków

Stowarzyszenie „Przejście” od wielu lat organizuje cykliczne warsztaty terapeutyczne skierowane do ofiar wypadków i ich rodzin. Teraz będzie to także profesjonalna i bezpłatna pomoc konsultacyjna, krótkoterminowa i długoterminowa dla osób, które doświadczyły traumy.

Warto zaznaczyć, że to właśnie w Zabawie, w ciągu całego roku, spotykają się ofiary oraz rodziny ofiar śmiertelnych przy jedynym w Polscepomniku „Przejście” poświęconemu ofiarom wypadków. Zabawa to miejsce symboliczne także dlatego, że co roku Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych jest obchodzony właśnie tutaj. W ramach ogólnopolskich oraz światowych  obchodów, co roku w Zabawie odbywają się uroczystości kościelne, zaświecenie symbolicznego światła pod pomnikiem ofiar wypadków, posadzenie drzewa pamięci, spotkania z rodzinami ofiar, warsztaty terapeutyczne, programy edukacyjne, seminaria naukowe, konferencje.

Centrum Leczenia Traumy

Świadczenia w ramach Centrum Leczenia Traumy realizowane są na podstawie umowy  z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA w zakresie Świadczenia opieki zdrowotnej – program oddziaływań terapeutycznych dla osób z doświadczeniem traumy

Zadzwoń
Tel. 505717815
Umów wizytę poprzez email
stowarzyszenie@przejscie.com

Adres placówki:
Stowarzyszenie „Przejście”
Ul. Bł. Karoliny 69
33-133 Zabawa

Oferta

Od sierpnia 2023 r. Centrum Leczenia Traumy oferuje profesjonalną i bezpłatną pomoc konsultacyjną, krótkoterminową i długoterminową dla osób, które doświadczyły traumy. Oferta skierowana jest zarówno do dzieci, jak i dorosłych. Zgłoszenie do ośrodka nie wymaga posiadania skierowania.

Dwa słowa które zmieniają życie: wypadek drogowy. Do kogo zwrócić się o wsparcie w tak trudnych chwilach?  Odpowiedzią jest Centrum Leczenia Traumy, od lat specjalizujące się w pomocy ofiarom wypadków drogowych.

Pomoc psychologiczna dla osób bezpośrednio po traumatycznym wydarzeniu będących w ostrej fazie kryzysu – realizowana jest niezwłocznie po zgłoszeniu. Obejmuje 1-2 spotkania mające na celu wsparcie emocjonalne, zaspokojenie podstawowych potrzeb (szczególnie potrzeby bezpieczeństwa),  i w zależności od potrzeb i diagnozy –  kwalifikację do konsultacji/terapii.

Pomoc konsultacyjna – skierowana do osób niespełniających kryteriów włączenia do terapii; Udzielenie konsultacji psychologicznej wraz we wskazaniem konkretnych adresów gdzie osoba zgłaszająca może szukać wsparcia adekwatnego do zgłaszanych problemów.

Pomoc krótkoterminowa – trwa poniżej 4 tygodni. Obejmuje diagnozę psychiatryczną i realizację planu zdrowienia opartego na poradnictwie z wyłączeniem psychoterapii.

Pomoc długoterminowa – trwa powyżej 4 tygodni. Obejmuje diagnozę psychiatryczną, diagnozę psychologiczną i realizację planu zdrowienia łącznie z długoterminową psychoterapią.

Warunku przyjęcia do Centrum Leczenia Traumy

Program jest skierowany do osób z doświadczeniem traumy:

Harmonogram pracy Zespołu Terapeutycznego

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00
15:00-20:00 15:00-19:00 15:00-19:00 15:00-20:00 15:00-20:00

Nasi specjaliści

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
9:00-14:00

Dr Andrzej Sułek

9:00-14:00

Dr Jerzy Smoleń

9:00-14:00

Dr Magdalena Synowska

9:00-14:00

Dr Magdalena Synowska

9:00-14:00

Dr Jerzy Smoleń

15:00-20:00

Dr Beata Winnicka

15:00-19:00

Dr Wojciech Moskal

15:00-19:00

Dr Wojciech Moskal

15:00-20:00

Dr Andrzej Sułek

15:00-20:00

Dr Beata Winnicka

Kontakt:

Stowarzyszenie „Przejście”
Ul. Bł. Karoliny 69
33-133 Zabawa
Tel. 505717815
Email: stowarzyszenie@przejscie.com

Rejestracja czynna:
poniedziałek – piątek – 9-16
sobota – 10-14

Skip to content