Przejdź do treści

Nowy rodzaj zadośćuczynienia

  • przez

Doskonała wiadomość dla tysięcy rodzin osób najciężej poszkodowanych w różnego rodzaju zdarzeniach – w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach przy pracy, błędach medycznych itp.  – spowodowanych czynem niedozwolonym. Sejm znowelizował Kodeks Cywilny, wprowadzając do niego nowy artykuł , który przewiduje że  :
„W razie ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, skutkującego niemożnością nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej, sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny poszkodowanego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę”.

To zadośćuczynienie należy się najbliższym członkom rodziny osoby poszkodowanej, przede wszystkim  współmałżonkom, partnerom, dzieciom, rodzicom.
Dotychczas te osoby mogły uzyskać zadośćuczynienie tylko w sytuacji gdy poszkodowany zmarł na skutek zdarzenia spowodowanego czynem niedozwolonym – wypadkiem, błędem medycznym itp.
Ta nowelizacja sytuacji, w których poszkodowany żyje, ale nie ma z nim żadnego kontaktu lub kontakt ten jest mocno ograniczony, a leczenie nie rokuje znaczącej poprawy. Takie osoby nie mówią, nie chodzą i są całkowicie niezdolne do samodzielnej egzystencji.
Co ważniejsze ten nowy przepis ma zastosowanie nie tylko do wypadków czy błędów, które wydarzyły się  po wejściu w życie ustawy.. Ustawa obejmuje swoim zakresem również skutki zdarzeń, które wystąpiły jeszcze przed jej wejściem w życie. Istotny jest tutaj tylko okres przedawnienia, który w tego rodzaju zdarzeniach wynosi 20 lat od dnia zdarzenia.
To zadośćuczynienie będzie można uzyskać od  odpowiedzialnego za naprawienie szkody. Zazwyczaj jest to Towarzystwo Ubezpieczeniowe , który wystawiło polisę OC komunikacyjnego sprawcy wypadku ,  ubezpiecza zakład pracy w którym doszło do wypadku czy też  placówkę medyczną w której doszło do  błędu medycznego,  w którym ucierpiał ich bliski.

 

 

Skip to content