Przejdź do treści

„Pozytywne Oblicze Traumy” 12 stopniowy program wychodzenia z traumy- program

  • przez

Spotkania będą miały formę rekolekcji – warsztatów dla rodzin ofiar przemocy i wypadków komunikacyjnych oraz innych wypadków losowych. Spotkanie pomoże uczestnikom przejść drogę od poczucia bezsilności, bólu i beznadziei do możliwości odnalezienia uzdrowienia z tego, co tak bardzo a czasem długo boli.  Pomoże odkryć nową rzeczywistość, nową pamięć o osobie, która zginęła a dla siebie nową perspektywę życia.  Zapraszamy w szczególności wszystkie osoby, które straciły swoich bliskich oraz ofiary przemocy i ich rodziny.

 

 Terminy spotkań:

 

19-21 listopad 2021 r. (dla wszystkich) PROGRAM

 

26-28 listopad 2021 r. (dla osób, które nie brały jeszcze udziału w spotkaniach) PROGRAM

 

 

 

Koszt spotkania – 300 zł/osoba, przy czym połowę kwoty pokrywa uczestnik (150 zł), a połowa dofinansowana zostanie ze środków pozyskanych z dotacji.

Zapisy prowadzi sekretariat Stowarzyszenia „Przejście” pod nr tel. 146781448

Email: stowarzyszenie@przejscie.com

Zaliczka: 100 zł/osoba (Bez zaliczki zapis jest nieważny. Zaliczka nie podlega zwrotowi.)

Dane do wpłaty zaliczki:

Przejście – Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Wypadków i Katastrof Komunikacyjnych oraz Przemocy

ul. bł. Karoliny Kózkówny 69
33-133 Zabawa

Nr Konta Bankowego: 41203000451110000002705570

 

PROGRAM

19-21 listopad 2021 r. 

PIĄTEK 19 listopada

 

godz. 17:00 Modlitwa przy sarkofagu bł. Karoliny

godz. 18:00  kolacja

godz. 19:00 pierwsze spotkanie

 

SOBOTA 20 listopada

 

godz. 8:00 śniadanie

godz. 9:00 drugie spotkanie

przerwa kawowa

godz. 11:00 trzecie spotkanie

godz. 12:30 obiad

godz. 14:00 droga krzyżowa szlakiem męczeństwa bł. Karoliny

godz. 18:00 spektakl oratorium o bł. Karolinie – Centrum Sztuki Mościce

20:00 kolacja

21:00 Msza św. i modlitewne czuwanie

 

NIEDZIELA 21 listopada

OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA PAMIĘCI

 

 

 

PROGRAM

26-28 listopada 2021 r.

 

PIĄTEK 26 listopada 

godz. 17:00 Eucharystia

godz. 18:00  Kolacja

godz. 19:00 Pierwsze spotkanie

godz. 20:00 Przerwa

godz. 20.30 Drugie spotkanie

godz. 22:00 Przejście pod pomnik, zapalenie światła, adoracja indywidualna, możliwość spowiedzi św.

 

SOBOTA 27 listopada 

godz. 7:30 Śniadanie

godz. 8:30 Trzecie spotkanie

godz. 11:30 Przerwa kawowa

godz. 12:00 Czwarte spotkanie

godz. 13:30 Obiad

godz. 15:00 Modlitwa na Alei Pamięci

godz. 16:00 Przerwa kawowa

godz. 16.30 Piąte spotkanie

Godz. 18:00 Kolacja

Godz. 19:00 Eucharystia

Godz. 20.30 Szóste spotkanie

 

NIEDZIELA 28 listopada 

godz. 7:30 Śniadanie

godz. 8:15 Siódme spotkanie

godz. 9.30 Przerwa

godz. 10.00 Ósme spotkanie

godz. 12:00 Msza św. w sanktuarium bł. Karoliny

godz. 13:30 Obiad – zakończenie rekolekcji

 

 

Skip to content