Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes Zarządu – Zbigniew Szostak

Wiceprezes Zarządu – Zdzisław Gawin

Skarbnik – Ryszard Brzostowski

Członek Zarządu – Jerzy Czerwiński

Członek Zarządu – Jan Kulig

Komisja Rewizyjna:

Anna Kowalczyk


Kazimierz Piotrowski


Ewa Wielbłąd