Stowarzyszenie "Przejście" organizuje cykliczne warsztaty terapeutyczne skierowane do ofiar wypadków i ich rodzin.  Indywidualne konsultacje psychologiczne oraz prawne są możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z sekretariatem stowarzyszenia. 

 

 

Przejście - Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Wypadków i Katastrof Komunikacyjnych oraz Przemocy

Kontakt

Ul. bł. Karoliny Kózkówny 69, 33-133 Zabawa
Tel. 14 678 14 48  (poniedziałek - sobota od 10 -16)
http://www.przejscie.com