Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Banery
Reklama
Reklama
Reklama
Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych - Światowy Dzień POWD

 


Odpowiadając na wezwanie ojca świętego Jana Pawła oraz społeczności międzynarodowej gromadzimy się w III niedzielę listopada aby poprzez pamięć i modlitwę oraz specjalną konferencję w polskim sejmie uczcić ofiary wypadków komunikacyjnych oraz inicjować działania zmierzające do ich ograniczenia.
W tym dniu pragniemy być razem aby dać świadectwo że pamiętamy o tych którzy zginęli w wypadkach komunikacyjnych że jesteśmy blisko tych którzy cierpią z powodu dramatycznych zdarzeń oraz że każdy na swój sposób chce być odpowiedzialny i zrobić wszystko co jest możliwe aby tych dramatycznych zdarzeń był coraz mniej.

 

 

Gromadzimy się przy ołtarzu, przy którym rok temu naszemu spotkaniu przewodniczył biskup polowy wojska polskiego Tadeusz Płoski to on inicjował w wymiarze ogólnopolskim obchody tego dnia. Dzisiaj niema go wśród nas, ale jego i wszystkich którzy zginęli pod Smoleńskiem oraz w innych katastrofach i wypadkach komunikacyjnych przywołujemy w pamięci i za każdego modlimy się podczas tej uroczystej Mszy św. To męka śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa które uobecnią się na ołtarzu w tym sanktuarium młodej męczennicy Karoliny Kózkówny przekonują nas o ostatecznym zwycięstwie życia nad śmiercią miłości nad nienawiścią i światła nad ciemnością.

Nasza obecność i modlitwa w dniu dzisiejszym a także każdego 10 i 18 dnia miesiąca modlitewne wspomnienie o zmarłych w tym sanktuarium świadczą że mimo upływu czas pamiętamy o tych co odeszli czasem tak wcześnie i tak dramatycznie. Potwierdzeniem tego jest powstający pomnik ofiar wypadków i katastrof komunikacyjnych do którego pójdziemy. Ten pomnik i cała idea budowy Centrum terapii po traumie która tutaj się rodzi ma służyć przede wszystkim tym którzy doświadczają wielkiego duchowego cierpienia, zmagania się aby pokonać śmierć, nienawiść i ciemność, aby na nowo uczestniczyć w życiu i pomnażaniu dobra które ma wymiar nieśmiertelności.

Duchowa obecność tych których wspominamy i obecność wasza obecność drodzy bracia i siostry kimkolwiek jesteście i jakiekolwiek funkcje pełnicie tutaj w tym dniu świadczy o prawdziwych relacjach międzyludzkich i jest to piękny znak jedności wszystkich którzy czują się odpowiedzialni za bezpieczeństwo w ruchu drogowym i innych środkach komunikacji oraz są wrażliwi na ludzkie cierpienie które dzisiaj tak często towarzyszy korzystającym ze środków komunikacji.

Witam wszystkich którzy przybyli do Sanktuarium bł. Karoliny abyśmy w jeden wspólnocie wspierając się wzajemnie obecnością i modlitwą przeżyć ten wyjątkowy dzień.

  Witam bardzo serdecznie Delegata Księdza Biskupa Diecezji Tarnowskiej, głównego celebransa dzisiejszej uroczystości Wikariusza Sądowego księdza Infułata Władysława Kostrzewę oraz księży współkoncelebransów:

ks. dr Mariana Midurę - Krajowego Duszpasterza Kierowców,

ks. prof. Stanisława Sojkę, Ogólnodiecezjalnego Duszpasterza i Kapelana Policji.

Ks. dr hab. Janusza Królikowskiego – który jest pomysłodawcą idei upamiętnienia ofiar wypadków w tym sanktuarium.

Witam dostojnych gości:

Prokuratora Generalnego Rzeczpospolitej Polski pana Andrzeja Seremeta wraz z małżonką oraz prokuratorów Prokuratury z Warszawy, Krakowa i Tarnowa.

Witam Wiceministra Sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej pana Piotra Kluza oraz sędziów obecnych na uroczystości.

Witam Dyrektora Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego panią Katarzynę Turską.

Witam Dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego pana Andrzeja Wojciechowskiego  i przybyłych z nim gości a szczególnie byłego wiceministra transportu i twórcę programu Gambit pana profesora Ryszarda Krystka z małżonką i byłego dyrektora sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pana Andrzeja Grzegorczyka obecnych pracowników ITS.

Witam przedstawiciela MSWiA pana Marka Fidos dyrektora Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji w Warszawie oraz komendy miejskiej Policji w Tarnowie i komendy Powiatowej w Bochni.

Witam pana Tadeusza Czapiewskiego dyrektora departamentu w Ministerstwie  Zdrowia i przybyłych gości na dzisiejszą uroczystość a szczególnie witam wraz z kondolencjami z powodu śmierci 3 osób z najbliższej rodziny w wypadku drogowym, na ręce pana dyrektora szpitala specjalistycznego im Dietla w Krakowie i byłego ministra zdrowia pana Andrzeja Kosiniaka Kamysza.

Witam Prezesa Stowarzyszenia Alter Ego i Przejście pana Janusza Popiela ze wspólpracownikami.

Witam przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej z panem komendantem Tadeuszem Sitko na czele.

Witam przedstawicieli Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego.

Bardzo serdecznie witam wojewodę małopolskiego pana Stanisława Kracika Stanisława Sorysa i władze samorządowe województwa małopolskiego z panem Romanem Ciepielą na czele.

Witam posłów ziemi tarnowskiej którzy odpowiedzieli na zaproszenie a szczególnie  panią poseł Urszulę Augustyn i dziękuję za osobiste zaangażowanie w rozwój tej idei na ziemi tarnowskiej.

Witam starostów i burmistrzów obecnych na dzisiejszej uroczystości z wicestarostą panem Mirosławem Banachem na czele, dziękuję Mu za życzliwość i zaangażowanie powiatu w podjęcie tego dzieła.

Witam przedstawicieli władz samorządowych szczebla gminnego a w szczególności pana Jana Kuliga wójta Łapanowa, pana Wiesława Rajskiego wójta Wierzchosławic dziękuję za osobiste zaangażowanie w dzieło budowy pomnika i burmistrza miasta i gminy Radłów pana Zbigniewa Kowalskiego.

Witam autora projektu pomnika Przejście, który w tym roku został wybrany na prezesa Stowarzyszenia Polskich Artystów plastyków, artystę rzeźbiarza pana dra Jacka Kucabę i panów architektów z Krakowa którzy z nim współpracują, witam pana Edwarda Solaka i pana Stanisława Kutę którzy prowadzą budowę pomnika.

Witam pana Grzegorza Cygonika przedstawiciela Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń dziękuję za pomoc w zorganizowaniu dzisiejszej uroczystości oraz wsparcie idei budowy Centrum Terapii po Tarumie. Witam Stowarzyszenia i firmy wspierające pomocą prawną osoby po wypadkach drogowych a szczególnie witam Polską Izbę Odszkodowawczą z panią prezes Beatą Karwacką, dziękuję za osobiste zaangażowanie i finansowe wsparcie budowy pomnika.

Witam wszystkich sponsorów i darczyńców lista wszystkich zostanie umieszczona na nowej stronie internetowej o nazwie Przejście która wystartuje w najbliższym miesiącu.

Witam psychologów z Instytutu Transportu Samochodowego z Warszawy z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie i poradni zdrowia Psychicznego w Bochni słowa powitania składam na ręce pani Barbary Drążkiewicz dziękuję za obecność i posługę każdego 18 dnia miesiąca przed drogą krzyżową  szlakiem męczeństwa bł. Karoliny.

Witam pana nadleśniczego Zbigniewa Matułę, który troszczy się o drzewa pamięci sadzone przy pomniku.

Witam orkiestrę Straży Pożarnej z Radłowa

Witam poczty sztandarowe Państwowej Straży Pożarnej z Tarnowa i Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy reprezentują tych którzy jako pierwsi uczestniczą w akcjach ratunkowych.

Witam delegacje klubów motorowych Knight Rigers i Watacha. Witam poczet sztandarowy i delegację Sokoła z Tarnowa sekcja turystyki kolarskiej.

Witam drużynę harcerską ZHP z Przybysławic.

Witam przedstawicieli Mediów ogólnopolskich i regionalnych dziękujemy za życzliwy przekaz informacji o tym wydarzeniu.

Witam wszystkich którzy noszą w sercu cierpienie z powodu straty najbliższych pragniemy was zapewnić że jesteśmy wraz z wami w tym sanktuarium zarówno dzisiaj jak i każdego dnia pamiętamy o waszych bliskich, paląc świece przy księdze pamięci i ofiarując msze św. w 10 i 18 dzień miesiąca oraz wspieramy was modlitwą.

Witam i dziękuję wszystkim za każdy dar serca i zaangażowanie w to dzieło.

Witam wszystkich gości, oraz parafian i czcicieli bł. Karoliny zebranych na Eucharystii, która sprawowana jest w intencji ofiar wypadków drogowych i ich rodzin oraz kończy odpust ku czci bł. Karoliny w 96 rocznicę jej męczeńskiej śmierci.