Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Banery
Reklama
Reklama
Reklama
Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych - Światowy Dzień POWD

W dniach 15-17.11.2013r. w Zabawie k/Tarnowa oraz w Tarnowie miały miejsce centralne Obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. 

 

Galeria

               

 

 

 

Partnerem przedsięwzięcia było Województwo Małopolskie 

 

 

W ramach obchodów, 15 listopada o godzinie 10:00 w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie  odbyła się konferencja prasowa, w której udział wzięli:

1.               P. Andrzej Seremet – Prokurator Generalny RP

2.               P. Mirosław Banach – Starosta, Starostwo Powiatowe w Tarnowie, Prezes Zarządu Fundacji Przejście

3.               Ks. Zbigniew Szostak – Stowarzyszenie Przejście

4.               prof. Ryszard Krystek – Instytut Transportu Samochodowego

5.               P. Andrzej Wojciechowski - Instytut Transportu Samochodowego

6.               P. Katarzyna Dobrzańska-Junco – Kierownik projektu „Road Show”

 

7.               P. Urszula Blicharz – Kuratorium Oświaty w Krakowie, Delegatura w Tarnowie.

Po konferencji rozpoczęła się polska edycja międzynarodowego programu edukacyjnego Road Show skierowany do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Przez cały czas – w ramach współpracy z Instytutem Transportu Samochodowego w Warszawie – był dostępny symulator dachowania oraz symulator zderzeń, z których mógł skorzystać każdy zainteresowany doświadczając w sposób rzeczywisty sytuacji która może zdarzyć się na drodze. Uczestnicy przekonali się, że dobrze zapięte pasy gwarantują nie tylko bezpieczną symulację, ale także ocalenie zdrowia i życia podczas wypadku. 

 

O godzinie 13.00 rozpoczęło się w Hotelu Zabawa seminarium poświęcone bezpieczeństwu  w ruchu drogowym, prowadzone przez ks. Zbigniewa Szostaka.

Słowo wstępne wygłosił Sekretarz Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie, Pan Marek Dworak.

Następnie wystąpił Prof. Ryszard Krystek ze streszczeniem referatu pt. „Post Accident Care in Poland – Opieka powypadkowa w Polsce”, wygłoszonego na Międzynarodowej Konferencji „BRD na 4 Kontynentach”, która odbyła się w Pekinie w dniach 13-18 maja 2013.

Kolejno zaprezentowano referat autorstwa dr Marii Dąbrowska – Loranc pt. „Analiza wypadków z udziałem młodych kierowców w Polsce”, po czym p. Katarzyna Dobrzańska -Junco wygłosiła prelekcję "Nowa droga do ratowania życia - europejskie doświadczenia". Na zakończenie wystąpił p. Mirosław Banach, Wicestarosta Tarnowski oraz Prezes Zarządu Fundacji Przejście, który przedstawił zebranym aktualne prace nad przygotowaniem dokumentacji do złożenia wniosku na dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski w ramach pomocy technicznej projektu budowy …… Poinformował o podjętej decyzji i racjach za nią przemawiających o zmianie lokalizacji inwestycji z Zabawy na Wał-Rudę.

Wszyscy uczestnicy otrzymali bezpłatne numery kwartalnika BRD wydawanego przez ITS, w którym wydrukowany jest artykuł pt. „Światowy  Dzień Pamięci Ofiar Wypadków I Katastrof w Transporcie” składający się z następujących rozdziałów:

1.         Zmiany w stanie brd w ostatnim ćwierćwieczu

2.         Pierwsze badania losów ofiar wypadków drogowych i ich rodzin

3.         Powstanie Stowarzyszenia „Przejście” i budowa pomnika

4.         Idea budowy Tarnowskiego Ośrodka Wychodzenia z Traumy

5.         Obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar w roku 2013-10-07. Plany na przyszłość.

Partnerem przedsięwzięcia było Wojewóztwo Małopolskie

 

W sobotę, 16 listopada odbyło się w Zabawie seminarium dla rodzin ofiar wypadków pod nazwą  „Solidarność cierpiących – O wspólnocie doświadczenia ofiar wypadków i ich rodzin”, prowadzone przez dra Pawła Bany, pracownika naukowego Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie.

Po wykładzie wystąpili również: prof. Ryszard Krystek, p. Mirosław Banach, ks. Zbigniew Szostak, p. Bożena Staszewska – psycholog, prowadząca warsztaty terapeutyczne dla ofiar wypadków i ich rodzin oraz  przedstawiciele rodzin biorący udział w spotkaniu. Seminarium zakończyło się koncertem autorskim Marcina Stawickiego pt. „Z ciemności do światła” oraz wspólnym spotkaniem w hotelu Zabawa.

 

 

 

Niedzielne uroczystości 17 listopada rozpoczął koncert zespołu „Pod gruszą” pt.”Ty ścieżkę życia mi ukażesz”, następnie wprowadzenie do obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych wygłosił prof. Ryszard Krystek, po czym rozpoczęła się Msza Św. w intencji ofiar wypadków drogowych i ich rodzin. Na zakończenie Mszy św. swoje świadectwa przedstawili p. Ambasador Polski w Kanadzie  Zenon Kosiniak Kamysz, który stracił dwójkę dzieci w wypadku drogowym oraz p. Bożena Grabowska, uczestniczka warsztatów w Zabawie, która w wypadku straciła syna. Następnie wszyscy uczestnicy przeszli wspólnie pod pomnik ofiar wypadków i katastrof komunikacyjnych „Przejście”. Równocześnie przy Alei Pamięci obok krzyża upamiętniającego zabitych i rannych w roku 2012 posadzono Drzewo Pamięci.

W uroczystościach wziął udział pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny RP, pan Wicestarosta Tarnowski Mirosław Banach, przedstawiciele władz samorządowych, prokuratury, Policji, Straży Pożarnej, przedstawiciele klubów motocyklowych i rowerowych oraz rodziny ofiar.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości miało miejsce wspólne spotkanie integracyjne wraz z posiłkiem w hotelu Zabawa.

 

Przez cały weekend trwały warsztaty terapeutyczne dla rodzin ofiar wypadków prowadzone przez p. Bożenę Staszewską oraz o. Andrzeja Serafina Sudę. W sobotę i niedzielę trwały dyżury prawnika oraz psychologa.

Działanie współfinansowane ze środków MPiPS w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.