Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Banery
Reklama
Reklama
Reklama
Wizyty
mod_vvisit_counterDziś129
mod_vvisit_counterWszystkie743343

Online 8
Your IP: 54.158.248.112
,
Today: Lip 18, 2018

Przepis, który umożliwia dochodzenie zadośćuczynienia dla bliskich ofiar wypadków został wprowadzony do polskiego porządku prawnego z dniem 3 sierpnia 2008 roku, czyli może mieć zastosowanie w sytuacjach gdy   śmierć bliskiej osoby nastąpiła po tej dacie.Kilka lat temu jednak pojawiła się możliwość aby zadośćuczynienie za krzywdę w związku ze śmiercią bliskiej osoby mogły otrzymywać także osoby uprawnione których bliscy zginęli przed 3.08.2008 roku.

 

Sąd Najwyższy bowiem w Uchwale z dnia 22 października 2010 roku w sprawie o sygn. akt III CZP 76/10 stwierdził, że więź rodzinna jest dobrem osobistym, a za jej zerwanie wskutek śmierci osoby bliskiej wywołanej przestępstwem, członkom rodziny należy się zadośćuczynienie pieniężne.

Powyższa uchwała została podjęta w oparciu o stan faktyczny, w którym poszkodowany dochodził zadośćuczynienia od zakładu ubezpieczeń, odpowiadającego jako ubezpieczyciel OC posiadacza pojazdu.

Uchwała ta ma istotne znaczenie dla dochodzenia roszczeń związanych ze śmiercią osób najbliższych w wyniku zdarzeń mających miejsce przed dniem 3 sierpnia 2008 roku, kiedy to wprowadzony został właśnie przepis art. 446 § 4 Kodeksu cywilnego przewidujący zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej.

W przypadku zdarzeń mających miejsce przed tą datą bliscy osoby zmarłej nie mogli wcześniej dochodzić zadośćuczynienia za krzywdę.

W przedmiotowej uchwale Sąd Najwyższy uznał, że więź rodzinna stanowi dobro osobiste i w przypadku jej zerwania na skutek śmierci osoby bliskiej, członkom rodziny przysługuje roszczenie o zadośćuczynienie na podstawie przepisów o ochronie dóbr osobistych, to jest na podstawie art. 448 k.c. w związku z art. 24  k.c. .

W zasadzie zadośćuczynienie przyznawane na podstawie art 448 k.c. w zw. z art 24 k.c. nie różni się od tego przyznanego na podstawie art 446 § 4 k.c.

Upraszczając -  inna jest podstawa prawna dochodzonych roszczeń, natomiast efekt jest ten sam.

Na marginesie wskazuje, że oprócz zadośćuczynienia, osobie poszkodowanej należne jest stosowne odszkodowanie na podstawie art 446 § 3 k.c., a w określonych przypadkach renta cywilnoprawna z art 446 § k.c.  ( nie należy mylić z rentą z ZUS-u).

Roszczenie o zadośćuczynienie dla najbliższych członków rodziny przedawniają się zgodnie z przepisami o przedawnieniu roszczeń z czynów niedozwolonych. Śmierć osoby na skutek czynu niedozwolonego w przeważającej części przypadków będzie kwalifikowana jako przestępstwo, co oznacza, że roszczenie z takiej szkody ulega przedawnieniu z upływem lat 20 od dnia popełnienia przestępstwa.

Datą graniczną jest jednak dzień 10.08.1997 toku

Reasumując, stowarzyszenie Przejście kontaktując się z współpracującymi z nim kancelariami prawnymi może pomóc w uzyskaniu zadośćuczynienia oraz ewentualnie innych świadczeń tym wszystkim bliskim ofiar wypadków lub innych zawinionych przez osobę trzecią zdarzeń, które miały miejsce przed 3.08.2008 roku, a którzy dotychczas albo nie występowali z takimi roszczeniami lub występowali, ale ich nie otrzymali. Każdą taką sprawę przekazujemy do bezpłatnej oceny.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem „PRZEJŚCIE” które współpracuje z odpowiednimi firmami.

 

Informacje opracowano we współpracy z Kancelarią Odszkodowawczą MEDITOR.

 

 

Poprawiony (poniedziałek, 16 listopada 2015 13:03)