Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Banery
Reklama
Reklama
Reklama

 Spotkania będą miały formę rekolekcji – warsztatów dla rodzin ofiar przemocy i wypadków komunikacyjnych oraz innych wypadków losowych. Spotkanie pomoże uczestnikom przejść drogę od poczucia bezsilności, bólu i beznadziei do możliwości odnalezienia uzdrowienia z tego, co tak bardzo a czasem długo boli.    Pomoże odkryć nową rzeczywistość, nową pamięć o osobie, która zginęła a dla siebie nową perspektywę życia .  Zapraszamy w szczególności wszystkie osoby, które straciły swoich bliskich oraz ofiary przemocy i ich rodziny.

Poprawiony (poniedziałek, 03 września 2018 10:34)

Więcej…

 

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Wypadków i Katastrof Komunikacyjnych oraz Przemocy „Przejście” z siedzibą w Zabawie, wpisany do KRS przez Sąd Rej. dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000340292, działając na podstawie § 20 Statutu Stowarzyszenia zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na dzień 28.06.2018, godz. 13.00 w siedzibie Stowarzyszenia: ul. bł. Karoliny 69, 33-133 Zabawa.

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie i uchwalenie porządku obrad

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór zarządu Stowarzyszenia po upływie kadencji na podstawie § 18 pkt.1 Statutu Stowarzyszenia

4. Podjęcie uchwały o realizacji przez członków stowarzyszenia zgodnie z § 12 pkt 1.1 Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są regularnie opłacać składki.

5. Wolne wnioski

 

W przypadku braku kworum w I terminie drugi termin Walnego Zgromadzenia to 28.06.2013 o godz. 14.00 w siedzibie Stowarzyszenia.

Wiceprezes Stowarzyszenia "Przejście"
ks. Zbigniew Szostak
 

 

Poprawiony (czwartek, 29 marca 2018 13:04)

 

 

Nigasną symbolicznie światła przy pomniku „Przejście”. Kwiaty pod jedynym w Polsce tego rodzaju obiektem złożył Jeannot Mersch, Prezydent Europejskiej Federacji Ofiar Wypadków Drogowych z siedzibą w Luksemburgu.

- Jestem dumny, że mogę tu dziś być, ponieważ łączy nas jeden cel. Sam zawsze powtarzam, że ofiarami wypadków nie są tylko ci, którzy zginęli. Dlatego musimy o tym ze sobą rozmawiać. - mówił podczas spotkania. Dostrzegł również związek pomiędzy rozwojem idei pomocy osobom poszkodowanym i wzrostem kultu błogosławionej Karoliny.  

Dzisiejsza wizyta prezesa FEVR jest zapowiedzią dalszej współpracy oraz wyrazem uznania dla działań zabawskiego stowarzyszenia.

Poprawiony (czwartek, 29 marca 2018 12:51)

 
Więcej artykułów…